Corridor Rotterdam-Antwerpen

Voor de provincie Zuid-Holland heeft Royal HaskoningDHV gewerkt aan de zogenaamde ´gebiedsfoto´ van de Corridor Rotterdam-Antwerpen (CRA).

Corridor Rotterdam-Antwerpen

Voor de provincie Zuid-Holland heeft Royal HaskoningDHV gewerkt aan de zogenaamde ´gebiedsfoto´ van de Corridor Rotterdam-Antwerpen (CRA).

March 21, 2018

Woningbouwprogrammering Overbetuwe

In opdracht van de gemeente Overbetuwe werkt Royal HaskoningDHV aan de herziening van de woningbouwprogrammering.

Woningbouwprogrammering Overbetuwe

In opdracht van de gemeente Overbetuwe werkt Royal HaskoningDHV aan de herziening van de woningbouwprogrammering.

July 26, 2017

Sibelcogroeve Heerlen

Milieueffectrapportage voor de Sibelcogroeve in Heerlen.

Sibelcogroeve Heerlen

Milieueffectrapportage voor de Sibelcogroeve in Heerlen.

May 31, 2017

Herinrichting Centrum Zeist

Een ontwerp voor de herinrichting van het winkelgebied in Zeist.

Herinrichting Centrum Zeist

Een ontwerp voor de herinrichting van het winkelgebied in Zeist.

May 18, 2017

Jazz City Roermond

Jazz City; een integraal vraagstuk om diverse winkel- en vrijetijdsvoorzieningen te realiseren.

Jazz City Roermond

Jazz City; een integraal vraagstuk om diverse winkel- en vrijetijdsvoorzieningen te realiseren.

May 9, 2017

Duurzame stad Groningen

Bewoners stellen zelf de inrichting van hun straat samen, met hulp van ‘duurzaam gereedschap voor de wijk’.

Duurzame stad Groningen

Bewoners stellen zelf de inrichting van hun straat samen, met hulp van ‘duurzaam gereedschap voor de wijk’.

May 9, 2017

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

Een ‘Ruimtelijk Kwaliteitskader’ dat tijdens het gehele proces gebruikt zal worden als handvat voor de vormgeving

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

Een ‘Ruimtelijk Kwaliteitskader’ dat tijdens het gehele proces gebruikt zal worden als handvat voor de vormgeving

May 9, 2017

Dijkinspiratietafel

De Dijkinspiratietafel is in het leven geroepen om met een frisse blik (mee) te kijken naar de grote dijkverbeteringsopgave langs de Waal.

Dijkinspiratietafel

De Dijkinspiratietafel is in het leven geroepen om met een frisse blik (mee) te kijken naar de grote dijkverbeteringsopgave langs de Waal.

May 9, 2017

Ruimte voor de Rivier Deventer

Dit project is een voorbeeld van een ‘Ruimte voor de Rivier’-project, waarin gedurende het gehele proces veel aandacht is besteed aan de ruimtelijke kwaliteit, van eerste schetsen tot aan de uitvoering!

Ruimte voor de Rivier Deventer

Dit project is een voorbeeld van een ‘Ruimte voor de Rivier’-project, waarin gedurende het gehele proces veel aandacht is besteed aan de ruimtelijke kwaliteit, van eerste schetsen tot aan de uitvoering!

May 9, 2017

IJsseldelta-Zuid

Het Reevediep combineert straks het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350 ha nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart. Op een klimaatdijk ruimte gecreëerd voor een toekomstige nieuwe woonwijk voor Kampen.

IJsseldelta-Zuid

Het Reevediep combineert straks het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350 ha nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart. Op een klimaatdijk ruimte gecreëerd voor een toekomstige nieuwe woonwijk voor Kampen.

May 9, 2017

Dijkverbetering Werkendam

Breed gedragen ontwerp voor de buitenruimte waar de bewoners erg blij mee zijn!

Dijkverbetering Werkendam

Breed gedragen ontwerp voor de buitenruimte waar de bewoners erg blij mee zijn!

May 8, 2017

Waterdunen

Succesvolle samenhang door sterke combinatie van waterveiligheid, recreatie, toerisme en ecologie.

Waterdunen

Succesvolle samenhang door sterke combinatie van waterveiligheid, recreatie, toerisme en ecologie.

May 8, 2017

Uitvoeringsbegeleiding Spoorzone Helmond

“Spoorzone Helmond” is ontwikkeld om een nieuwe onderdoorgang te realiseren tussen het centrum en de Suytkade en de Annawijk.

Uitvoeringsbegeleiding Spoorzone Helmond

“Spoorzone Helmond” is ontwikkeld om een nieuwe onderdoorgang te realiseren tussen het centrum en de Suytkade en de Annawijk.

May 5, 2017

Bestemmingsplan-Plus Soesterberg Noord

Ontwikkelen van een nieuw ontwerpbestemmingsplan – plus om de gewenste transformatie van bedrijventerrein naar woongebied mogelijk te maken.

Bestemmingsplan-Plus Soesterberg Noord

Ontwikkelen van een nieuw ontwerpbestemmingsplan – plus om de gewenste transformatie van bedrijventerrein naar woongebied mogelijk te maken.

May 5, 2017

Bedrijventerrein en woningbouw in Schoonhoven

Een gebiedsontwikkeling van een woningbouwlocatie van 520 woningen en een bedrijventerrein van 15 ha voor de Ontwikkelings Combinatie Thiendenland II-Zevender C.V.

Bedrijventerrein en woningbouw in Schoonhoven

Een gebiedsontwikkeling van een woningbouwlocatie van 520 woningen en een bedrijventerrein van 15 ha voor de Ontwikkelings Combinatie Thiendenland II-Zevender C.V.

May 5, 2017

Structuurvisie uitbreiding regionaal bedrijvenpark Laarberg

De ontwikkeling van Laarberg betreft een duurzame motor voor de regio om ondernemers in de 3 topsectoren Maakindustrie, AgroFood en Duurzame Energie maximaal te faciliteren.

Structuurvisie uitbreiding regionaal bedrijvenpark Laarberg

De ontwikkeling van Laarberg betreft een duurzame motor voor de regio om ondernemers in de 3 topsectoren Maakindustrie, AgroFood en Duurzame Energie maximaal te faciliteren.

May 5, 2017