Bestemmingsplan-Plus Soesterberg Noord

 
Voor het ontwikkelingsgebied Soesterberg Noord in de gemeente Soest dat is opgenomen in de Crisis en herstelwet, wordt het ontwerpbestemmingsplan-plus Soesterberg Noord opgesteld. Nader onderzoek moet worden verricht naar de wijze waarop, met behulp van de mogelijkheden die de Chw biedt, de gewenste transformatie van bedrijventerrein naar woongebied juridisch planologisch mogelijk kan worden gemaakt. Daarbij dient geborgd te worden dat uiteindelijk voldaan wordt aan de wettelijke milieunormen die ter plaatse van toepassing zijn.

Om de juiste bestemmingen ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan-plus Soesterberg Noord te bepalen, ontwerpen wij een stappenplan dat op basis van de gemeentelijke bedrijfsdossiers en onderzoeken wordt uitgewerkt. De uitkomsten bepalen mede de wijze van bestemmen.

Consultants van Royal HaskoningDHV Legal Consultancy en Environment, Sustainability and Energy adviseren de gemeente Soest over de juridisch planologische en milieutechnische mogelijkheden om de gewenste transformatie mogelijk te maken.

Peter Schils

Peter Schils

Jurist

T +31 88 348 6839 | M +31 6 29 42 9806 | E peter.schils@rhdhv.com