Bedrijventerrein en woningbouw in Schoonhoven


 
Verbondenheid en samenwerking zijn in Schoonhoven de kernwoorden die de gebiedsontwikkeling hier tot een succes maken.Een gebiedsontwikkeling van een woningbouwlocatie van 520 woningen en een bedrijventerrein van 15 ha voor de Ontwikkelings Combinatie Thiendenland II-Zevender C.V.

De opdracht voor Royal HaskoningDHV is het bouw- en woonrijp maken van het bedrijventerrein Zevender en het gebied voor de nieuwe woonwijk (Thiendenland II), inclusief een multifunctionele accommodatie. De voorbereiding en begeleiding van de integrale uitvoering van de bouw van een nieuwe rotonde, de reconstructie provinciale weg N210 en het aan- en omleggen van nutsvoorzieningen voor het bedrijventerrein en woongebied behoort eveneens tot onze opdracht.

Vanaf 2007 zijn door ons gerichte adviezen/ontwerpen opgesteld (waaronder ook die in relatie tot de zettingsproblematiek in dit gebied) die uiteindelijk hebben geresulteerd in een uitvoeringsfase die momenteel door ons wordt begeleid. Onze opdracht loopt door tot 2020. In elke fase is en zal voortdurend worden afgewogen welk resultaat op welk moment noodzakelijk is om de voorinvestering (kosten) te beperken. Onze inzet is voortdurend afgestemd op de gewenste voortgang en fase van besluitvorming.
 

Henny Van dijk

Henny Van dijk

Projectmanager

T +31 88 348 8945 | M +31 6 22 80 2894 | E henny.van.dijk@rhdhv.com