Uitvoeringsbegeleiding Spoorzone Helmond


 
Masterplan “Spoorzone Helmond” is ontwikkeld om een nieuwe onderdoorgang te realiseren tussen het centrum, de Suytkade en de Annawijk. De stationsomgeving moest grondig worden vernieuwd. Het masterplan is als D&C contract aanbesteed op basis van het referentieontwerp van Paul van der Ree (Movares). ProRail heeft Royal HaskoningDHV gevraagd de contractbeheersing uit te voeren voor een aantal deelprojecten.

  • Nieuwbouw fietsenstallingsgebouw met beheerdersruimte (capaciteit 2.000 fietsen);
  • Bouwen onderdoorgang, een voetgangersbrug aan Zuidzijde station en een waterdichte betonnen bak voor de pleinen aan Noord- en Zuidzijde vanaf niveau van onderdoorgang tot maaiveld;
  • Aanleg nieuwe perron- en pleintrappen;
  • Plaatsen nieuwe liften volgens raamcontract ProRail en bouwen liftschachten vanuit onderdoorgangen;
  • Plaatsen stalen fiets- en voetbrug Noordzijde van het station;
  • Saneren overpad en uitbreiden perron NoordWest zijde;
  • Slopen oud stationsgebouw en bouwen van nieuw stationsgebouw met
    commerciële, technische en transferruimten;
  • Slopen oude perronkappen en bouwen nieuwe kappen.

 
Goed projectmanagement voorkwam vertraging in realisatie. Tijdens de bouw maakten we deel uit van het integrale uitvoeringbegeleidingsteam, namen we deel aan het directieteam en adviseerden we ProRail en de Gemeente Helmond over alle ontwerpdocumenten en toetsten we deze voor hen. Aanvullend verzorgden we de engineering van de beheerde fietsenstalling, de onderdoorgang met de aangrenzende pleinen, bruggen, het nieuwe stationsgebouw en de uitbreiding van het perron. Tijdens de bouw kon daardoor snel en tijdig worden ingespeeld op de aanpassingen en veranderingen.

 

Henry Juriens

Henry Juriens

Project Manager

T +31 88 348 4436 | M +31 6 55 84 7334 | E henry.juriens@rhdhv.com