Dijkinspiratietafel


 
Sinds eind 2014 is landschapsarchitect Johanna Bouma één van de leden van de Dijkinspiratietafel van Waterschap Rivierenland. De Dijkinspiratietafel is in het leven geroepen om met een frisse blik (mee) te kijken naar de grote dijkverbeteringsopgave langs de Waal. Het versterken van de dijken biedt namelijk kansen voor innovatie en gebiedsontwikkeling. De Dijkinspiratietafel helpt om deze kansen te benutten door bij verschillende opgaven rondom de dijkverbetering mee te denken en waterschappers te inspireren rondom thema’s als ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, burgerparticipatie en gebiedsprocessen.
 

 

Johanna Bouma

Johanna Bouma Ir.

T +31 88 348 9094 | M +31 6 12 68 2320 | E johanna.bouma@rhdhv.com