IJsseldelta-Zuid

Het project IJsseldelta-Zuid bestaat uit het aanleggen van een nieuwe riviertak van de IJssel (Reevediep), om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen. De aanleg van het Reevediep betekent een transformatie van het gebied ten zuiden van Kampen, met daarin een plek voor nieuwe dijken, natuurontwikkeling, recreatie en woningbouw.

De landschapsarchitecten van Royal HaskoningDHV maakten in een integraal team (met o.a. ecologen, hydraulici, geomorfologen) een inrichtingsplan voor het gebied tussen de nieuwe dijken. De basis van het inrichtingsplan bestaat uit het gebruik van het huidige landschap en bodemopbouw: de karakteristieke verschillen tussen oeverwal, kom en strandwallen met lage delen ertussen zijn daarin manifest en versterkt. Verder zijn het water, waterbeweging en in enige mate sediment sturend voor de ontwikkeling van het toekomstige landschap en de natuur.

Het project is uitgevoegd in samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten, Tauw, en Witteveen + Bos

Johanna Bouma

Johanna Bouma Ir.

T +31 88 348 9094 | M +31 6 12 68 2320 | E johanna.bouma@rhdhv.com