Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

De kribben langs het Pannerdensch Kanaal moeten in de toekomst worden verlaagd, om de hogere afvoeren te verwerken, en zo de waterveiligheid te vergroten.

In dit project van Rijkswaterstaat is naast waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit de tweede doelstelling van het project. Landschapsarchitecten van Royal HaskoningDHV hebben daarom een ‘Ruimtelijk Kwaliteitskader’ opgesteld, waarin op drie schaalniveaus (Pannerdensch Kanaal, krib en materialisatie) een visie en ontwerprichtlijnen zijn meegegeven voor de vormgeving van de toekomstige, verlaagde kribben.

Het proces, dat voor een groot deel uit techniek bestaat, is zeer integraal ingestoken: in meerdere werksessies met de opdrachtgever en specialisten zijn verschillende varianten en een voorkeursvariant ontwikkeld voor de kribverlaging. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader zal tijdens het gehele proces (tot aan het detailontwerp) gebruikt worden als handvat voor de vormgeving van de kribben.

Johanna Bouma

Johanna Bouma Ir.

T +31 88 348 9094 | M +31 6 12 68 2320 | E johanna.bouma@rhdhv.com