Herinrichting Centrum Zeist

De uitdaging was een ontwerp voor de herinrichting van het winkelgebied te maken, passend binnen een taakstellend budget en leg dat vast in de benodigde contractdocumenten. Het ontwerp moet kunnen rekenen op draagvlak bij alle betrokken stakeholders. Dit zijn de direct belanghebbenden, bewoners, winkeliers en eigenaren, maar ook externe specialisten, vakgroepen en vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Door het opzetten van een intensief participatie traject met 4 ontwerpteams is in gezamenlijke ontwerpsessies een beeld geschetst en uitgewerkt dat zorgt voor eenheid in het centrum, overeenstemming over de toegepaste materialen en passend binnen de overeengekomen financiële, sociale en beheerkaders.

Henny Van dijk

Henny Van dijk

Projectmanager

T +31 88 348 8945 | M +31 6 22 80 2894 | E henny.van.dijk@rhdhv.com