Woningbouwprogrammering Overbetuwe


In opdracht van de gemeente Overbetuwe werkt Royal HaskoningDHV aan de herziening van de woningbouwprogrammering. Achterliggende doelstelling is om in korte tijd maar in nauw overleg met de gemeente en de betreffende ontwikkelaars tot de selectie of vorm te komen van de lopende projecten en initiatieven, die beter aansluit bij de inmiddels verwachte kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag binnen de gemeente. Hiertoe worden zo’n 80 projecten beschouwd op een aantal relevante aspecten. Dit proces bevat een uitgebreide analyse van zowel vraag als aanbod. Dit stelt de gemeente Overbetuwe in de toekomst in staat om de woningbouwprogrammering op een adaptieve manier te managen. Uitgangspunt was het evenwicht te hervinden tussen de kwalitatieve aspecten aan de ene kant, en het op peil houden van het gewenste ontwikkeltempo aan de andere kant.

Mariska Ruiter

Mariska Ruiter Ir.

T +31 88 348 6688 | M +31 6 10 89 50 28 | E mariska.ruiter@rhdhv.com

Leave a Reply