Corridor Rotterdam-Antwerpen

De Corridor Rotterdam-Antwerpen (CRA) is een belangrijke economische as tussen de Vlaamse Ruit en de Randstad. Voor de provincie Zuid-Holland heeft Royal HaskoningDHV gewerkt aan de zogenaamde ´gebiedsfoto´ van deze corridor. De gebiedsfoto omvat een aantal thema’s die op een moderne manier bijeen zijn gebracht, namelijk in een iReport.
 

 
Een iReport is een digitale en interactieve manier van rapporteren, sterk gericht op kaarten en beelden. Kaarten waarop kan worden ingezoomd en waarin aan objecten informatie is gekoppeld die kan worden geraadpleegd. Zie iReport Corridor Rotterdam-Antwerpen.
 

 
Het project bestaat uit het ontwikkelen van een actueel beeld van de corridor Rotterdam-Antwerpen vanuit verschillende perspectieven. Enerzijds waren de verbindende modaliteiten (weg, water, spoor en buisleidingen) van belang, met de concurrentiepositie van de havens. Anderzijds gaat het  om trends en ontwikkelingen die op het gebied afkomen, en (mede) bepalend zullen zijn voor de toekomst en de keuzes om hierin te sturen.
 

 
Een analyse van de logistieke keten bracht sterke en zwakke punten van het systeem in beeld. Van daaruit zijn ambities geformuleerd die de veelheid aan stakeholders zouden moeten kunnen binden, terwijl de lokale eisen- en wensenlijstjes zijn vastgelegd als opgaven en agendapunten. Het geheel is betiteld als ‘gebiedsfoto’.  De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een bestuurlijke conferentie in Den Haag.
 
 

Hans Büchi

Hans Büchi

T +31 88 348 6573 | M +31 65 178 8318 | E hans.buchi@rhdhv.com

Leave a Reply