Advies Mobiliteit & Bereikbaarheid

Duurzame stad Groningen

Bewoners stellen zelf de inrichting van hun straat samen, met hulp van ‘duurzaam gereedschap voor de wijk’.

Duurzame stad Groningen

Bewoners stellen zelf de inrichting van hun straat samen, met hulp van ‘duurzaam gereedschap voor de wijk’.

2017

Uitvoeringsbegeleiding Spoorzone Helmond

“Spoorzone Helmond” is ontwikkeld om een nieuwe onderdoorgang te realiseren tussen het centrum en de Suytkade en de Annawijk.

Uitvoeringsbegeleiding Spoorzone Helmond

“Spoorzone Helmond” is ontwikkeld om een nieuwe onderdoorgang te realiseren tussen het centrum en de Suytkade en de Annawijk.

2017

Noord/Zuidlijn Amsterdam

Tijdens de nasleep van de verzakkingen door de ontwikkeling van de Noord/Zuidlijn, is Royal HaskoningDHV ingeschakeld om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe benadering van de omgeving.

Noord/Zuidlijn Amsterdam

Tijdens de nasleep van de verzakkingen door de ontwikkeling van de Noord/Zuidlijn, is Royal HaskoningDHV ingeschakeld om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe benadering van de omgeving.

2017

Robuuste Brabantroute

Kansen en knelpunten in beeld voor de railcorridor Rotterdam – Brabant – Ruhrgebied. Royal HaskoningDHV zorgde samen met de gemeenten voor een gedragen en gezamenlijke visie richting het ministerie.

Robuuste Brabantroute

Kansen en knelpunten in beeld voor de railcorridor Rotterdam – Brabant – Ruhrgebied. Royal HaskoningDHV zorgde samen met de gemeenten voor een gedragen en gezamenlijke visie richting het ministerie.

2017

TOD Bleizo

De ambitie voor het gebied Bleizo is een ontwikkeling met diverse functies, zoals leisure en greentech aan de rand van Zoetermeer.

TOD Bleizo

De ambitie voor het gebied Bleizo is een ontwikkeling met diverse functies, zoals leisure en greentech aan de rand van Zoetermeer.

2017