Herprogrammering

Kansen in Koekoekspolder

Duur gereserveerde gronden, maar geen verkoop. Wat te doen? Nieuwe kansen voor waardecreatie, met integrale oplossingen voor wateroverlast, energiewinning, en ruimtegebruik

Kansen in Koekoekspolder

Duur gereserveerde gronden, maar geen verkoop. Wat te doen? Nieuwe kansen voor waardecreatie, met integrale oplossingen voor wateroverlast, energiewinning, en ruimtegebruik

2017