Landschap, Water, Dijken en Energie

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

Een ‘Ruimtelijk Kwaliteitskader’ dat tijdens het gehele proces gebruikt zal worden als handvat voor de vormgeving

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

Een ‘Ruimtelijk Kwaliteitskader’ dat tijdens het gehele proces gebruikt zal worden als handvat voor de vormgeving

2017

Dijkinspiratietafel

De Dijkinspiratietafel is in het leven geroepen om met een frisse blik (mee) te kijken naar de grote dijkverbeteringsopgave langs de Waal.

Dijkinspiratietafel

De Dijkinspiratietafel is in het leven geroepen om met een frisse blik (mee) te kijken naar de grote dijkverbeteringsopgave langs de Waal.

2017

Ruimte voor de Rivier Deventer

Dit project is een voorbeeld van een ‘Ruimte voor de Rivier’-project, waarin gedurende het gehele proces veel aandacht is besteed aan de ruimtelijke kwaliteit, van eerste schetsen tot aan de uitvoering!

Ruimte voor de Rivier Deventer

Dit project is een voorbeeld van een ‘Ruimte voor de Rivier’-project, waarin gedurende het gehele proces veel aandacht is besteed aan de ruimtelijke kwaliteit, van eerste schetsen tot aan de uitvoering!

2017

IJsseldelta-Zuid

Het Reevediep combineert straks het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350 ha nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart. Op een klimaatdijk ruimte gecreëerd voor een toekomstige nieuwe woonwijk voor Kampen.

IJsseldelta-Zuid

Het Reevediep combineert straks het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo’n 350 ha nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart. Op een klimaatdijk ruimte gecreëerd voor een toekomstige nieuwe woonwijk voor Kampen.

2017

Dijkverbetering Werkendam

Breed gedragen ontwerp voor de buitenruimte waar de bewoners erg blij mee zijn!

Dijkverbetering Werkendam

Breed gedragen ontwerp voor de buitenruimte waar de bewoners erg blij mee zijn!

2017

Waterdunen

Succesvolle samenhang door sterke combinatie van waterveiligheid, recreatie, toerisme en ecologie.

Waterdunen

Succesvolle samenhang door sterke combinatie van waterveiligheid, recreatie, toerisme en ecologie.

2017

Nijmegen in 2045 Energieneutraal

Power2Nijmegen: De stad Nijmegen in 2045 energieneutraal.

Nijmegen in 2045 Energieneutraal

Power2Nijmegen: De stad Nijmegen in 2045 energieneutraal.

2017

Utrecht op weg naar CO2-neutraal: Windenergie Lage Weide

Weloverwogen beslissingen over ja dan nee windenergie voor Utrecht. Soms is een ‘nee’ het resultaat.

Utrecht op weg naar CO2-neutraal: Windenergie Lage Weide

Weloverwogen beslissingen over ja dan nee windenergie voor Utrecht. Soms is een ‘nee’ het resultaat.

2017