Omgevingsvisie (structuurvisie)

Corridor Rotterdam-Antwerpen

Voor de provincie Zuid-Holland heeft Royal HaskoningDHV gewerkt aan de zogenaamde ´gebiedsfoto´ van de Corridor Rotterdam-Antwerpen (CRA).

Corridor Rotterdam-Antwerpen

Voor de provincie Zuid-Holland heeft Royal HaskoningDHV gewerkt aan de zogenaamde ´gebiedsfoto´ van de Corridor Rotterdam-Antwerpen (CRA).

2018

Sibelcogroeve Heerlen

Milieueffectrapportage voor de Sibelcogroeve in Heerlen.

Sibelcogroeve Heerlen

Milieueffectrapportage voor de Sibelcogroeve in Heerlen.

2017

Structuurvisie uitbreiding regionaal bedrijvenpark Laarberg

De ontwikkeling van Laarberg betreft een duurzame motor voor de regio om ondernemers in de 3 topsectoren Maakindustrie, AgroFood en Duurzame Energie maximaal te faciliteren.

Structuurvisie uitbreiding regionaal bedrijvenpark Laarberg

De ontwikkeling van Laarberg betreft een duurzame motor voor de regio om ondernemers in de 3 topsectoren Maakindustrie, AgroFood en Duurzame Energie maximaal te faciliteren.

2017

Structuurvisie Achterhoek

Compacte werksessies met de regiogemeenten voor de upgrade van onze eerdere Structuurvisie.

Structuurvisie Achterhoek

Compacte werksessies met de regiogemeenten voor de upgrade van onze eerdere Structuurvisie.

2017

Hart van Brabant

Belangrijk in het proces was het benoemen en herkennen van de kracht van de regio, en daar de sturingsprincipes op te baseren. Dat bracht de zeven gemeenten samen.

Hart van Brabant

Belangrijk in het proces was het benoemen en herkennen van de kracht van de regio, en daar de sturingsprincipes op te baseren. Dat bracht de zeven gemeenten samen.

2017

Structuurvisie Sint Anthonis

Royal HaskoningDHV heeft samen met een ambtelijke werkgroep en een klankbordgroep die alle kernen vertegenwoordigt verkend hoe Sint Anthonis in de toekomst levendig kan blijven.

Structuurvisie Sint Anthonis

Royal HaskoningDHV heeft samen met een ambtelijke werkgroep en een klankbordgroep die alle kernen vertegenwoordigt verkend hoe Sint Anthonis in de toekomst levendig kan blijven.

2017

Gebiedsvisie Schelphoek

Het natuurgebied Schelphoek is één van de hotspots langs de zuidkust van Schouwen. De kwaliteiten van het gebied gaan gedeeltelijk schuil door achterstallig onderhoud.

Gebiedsvisie Schelphoek

Het natuurgebied Schelphoek is één van de hotspots langs de zuidkust van Schouwen. De kwaliteiten van het gebied gaan gedeeltelijk schuil door achterstallig onderhoud.

2017