Stedenbouwkundig Ontwerp

Jazz City Roermond

Jazz City; een integraal vraagstuk om diverse winkel- en vrijetijdsvoorzieningen te realiseren.

Jazz City Roermond

Jazz City; een integraal vraagstuk om diverse winkel- en vrijetijdsvoorzieningen te realiseren.

2017

Bedrijventerrein en woningbouw in Schoonhoven

Een gebiedsontwikkeling van een woningbouwlocatie van 520 woningen en een bedrijventerrein van 15 ha voor de Ontwikkelings Combinatie Thiendenland II-Zevender C.V.

Bedrijventerrein en woningbouw in Schoonhoven

Een gebiedsontwikkeling van een woningbouwlocatie van 520 woningen en een bedrijventerrein van 15 ha voor de Ontwikkelings Combinatie Thiendenland II-Zevender C.V.

2017

Binnenstad Almelo

Het vlottrekken van een vastgelopen binnenstadsplan door het organiseren van nieuwe samenwerking, dat was de geslaagde uitkomst door onze open dialoog met nieuwe partijen en creatieve én concrete ideeën.

Binnenstad Almelo

Het vlottrekken van een vastgelopen binnenstadsplan door het organiseren van nieuwe samenwerking, dat was de geslaagde uitkomst door onze open dialoog met nieuwe partijen en creatieve én concrete ideeën.

2017

‘t Ven Veghel

Van visvijver in ‘t landschap naar nieuwe woonwijk voor Veghel, integraal ontworpen en tot stand gekomen, in nauw overleg met de gemeente

‘t Ven Veghel

Van visvijver in ‘t landschap naar nieuwe woonwijk voor Veghel, integraal ontworpen en tot stand gekomen, in nauw overleg met de gemeente

2017