Floriade Almere

De gemeente Almere wil zich kandidaat stellen voor de organisatie van de Floriade in 2022. De stad ziet het als kans om dit groene raamwerk nog beter te benutten en de Floriade aan te laten sluiten bij toekomstige opgaves voor gebiedsontwikkeling.

Floriade Almere

De gemeente Almere wil zich kandidaat stellen voor de organisatie van de Floriade in 2022. De stad ziet het als kans om dit groene raamwerk nog beter te benutten en de Floriade aan te laten sluiten bij toekomstige opgaves voor gebiedsontwikkeling.

May 5, 2017

Bestemmingsplan Hoog Catherijne

Om het aantrekkelijke karakter van het winkelcentrum Hoog Catharijne te behouden is een transitie nodig. De voorziening moet meer worden dan een winkelcenturm alleen.

Bestemmingsplan Hoog Catherijne

Om het aantrekkelijke karakter van het winkelcentrum Hoog Catharijne te behouden is een transitie nodig. De voorziening moet meer worden dan een winkelcenturm alleen.

May 5, 2017

Airbase Twente Legal Advice and process management Spatial Development

Royal HaskoningDHV is reeds lange tijd bij deze gebiedsontwikkeling betrokken. Voor ADT voert Royal HaskoningDHV Legal Consultancy het juridisch proces- en projectmanagement uit.

Airbase Twente Legal Advice and process management Spatial Development

Royal HaskoningDHV is reeds lange tijd bij deze gebiedsontwikkeling betrokken. Voor ADT voert Royal HaskoningDHV Legal Consultancy het juridisch proces- en projectmanagement uit.

May 5, 2017

Uitbreidingsplan Madurodam

Onze kleinste stad zoekt ruimte.

Uitbreidingsplan Madurodam

Onze kleinste stad zoekt ruimte.

May 2, 2017

Adviezen Holocaust Namen Monument Amsterdam

Zoektocht naar locatie voor een Nationaal Monument.

Adviezen Holocaust Namen Monument Amsterdam

Zoektocht naar locatie voor een Nationaal Monument.

May 2, 2017

Herstelplan Valkhofpark Nijmegen

Vernieuwing van een beschermd monument.

Herstelplan Valkhofpark Nijmegen

Vernieuwing van een beschermd monument.

May 2, 2017

Masterplan Museumpark Orientalis

Integraal plan voor vernieuwing Museumpark Orientalis.

Masterplan Museumpark Orientalis

Integraal plan voor vernieuwing Museumpark Orientalis.

May 2, 2017

Nijmegen in 2045 Energieneutraal

Power2Nijmegen: De stad Nijmegen in 2045 energieneutraal.

Nijmegen in 2045 Energieneutraal

Power2Nijmegen: De stad Nijmegen in 2045 energieneutraal.

May 2, 2017

Utrecht op weg naar CO2-neutraal: Windenergie Lage Weide

Weloverwogen beslissingen over ja dan nee windenergie voor Utrecht. Soms is een ‘nee’ het resultaat.

Utrecht op weg naar CO2-neutraal: Windenergie Lage Weide

Weloverwogen beslissingen over ja dan nee windenergie voor Utrecht. Soms is een ‘nee’ het resultaat.

April 26, 2017

‘Schone Lucht; groen en de luchtkwaliteit in de stad’ Tilburg

In opdracht van de gemeente Tilburg schreef RHDHV de eindboeken van het Europees Interreg onderzoeksproject ‘Functioneel Groen’.

‘Schone Lucht; groen en de luchtkwaliteit in de stad’ Tilburg

In opdracht van de gemeente Tilburg schreef RHDHV de eindboeken van het Europees Interreg onderzoeksproject ‘Functioneel Groen’.

April 26, 2017

Noord/Zuidlijn Amsterdam

Tijdens de nasleep van de verzakkingen door de ontwikkeling van de Noord/Zuidlijn, is Royal HaskoningDHV ingeschakeld om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe benadering van de omgeving.

Noord/Zuidlijn Amsterdam

Tijdens de nasleep van de verzakkingen door de ontwikkeling van de Noord/Zuidlijn, is Royal HaskoningDHV ingeschakeld om onder meer bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe benadering van de omgeving.

April 26, 2017

Robuuste Brabantroute

Kansen en knelpunten in beeld voor de railcorridor Rotterdam – Brabant – Ruhrgebied. Royal HaskoningDHV zorgde samen met de gemeenten voor een gedragen en gezamenlijke visie richting het ministerie.

Robuuste Brabantroute

Kansen en knelpunten in beeld voor de railcorridor Rotterdam – Brabant – Ruhrgebied. Royal HaskoningDHV zorgde samen met de gemeenten voor een gedragen en gezamenlijke visie richting het ministerie.

April 26, 2017

TOD Bleizo

De ambitie voor het gebied Bleizo is een ontwikkeling met diverse functies, zoals leisure en greentech aan de rand van Zoetermeer.

TOD Bleizo

De ambitie voor het gebied Bleizo is een ontwikkeling met diverse functies, zoals leisure en greentech aan de rand van Zoetermeer.

April 26, 2017

Structuurvisie Achterhoek

Compacte werksessies met de regiogemeenten voor de upgrade van onze eerdere Structuurvisie.

Structuurvisie Achterhoek

Compacte werksessies met de regiogemeenten voor de upgrade van onze eerdere Structuurvisie.

April 26, 2017

Hart van Brabant

Belangrijk in het proces was het benoemen en herkennen van de kracht van de regio, en daar de sturingsprincipes op te baseren. Dat bracht de zeven gemeenten samen.

Hart van Brabant

Belangrijk in het proces was het benoemen en herkennen van de kracht van de regio, en daar de sturingsprincipes op te baseren. Dat bracht de zeven gemeenten samen.

April 26, 2017